« Loonbeslagen»

Gepubliceerd op 10-02-2021

Achter een loonbeslag zitten meestal meerdere andere schulden (=betalingsachterstanden) variërend tussen de 10.000 en 100.000 euro. Het is het bekende topje van de ijsberg die men ziet. En door een (nieuw) loonbeslag komen andere betalingsverplichtingen onder druk te staan. Vaak lopen daar de schulden hoger op dan dat er aan de andere kant een loonbeslag afgelost wordt. Met als gevolg dat er op een bepaald moment de ene na de andere loonbeslag binnenkomt op het bedrijf. De medewerker zit dan in een neerwaartse spiraal en weet niet meer hoe hier uit te komen. Het is dan zaak om met spoed een "onder bewindvoering" aan te vragen bij de rechtbank en hiervan de schuldeisers in kennis te stellen en hen te vragen even alles "on hold" te zetten. In afwachting van de zittingsdatum bij de rechtbank (8-12 wk) kan er alvast begonnen worden om tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers. Het voordeel hiervan is dat als de beschikking door de rechtbank wordt uitgereikt het minnelijk traject direct van start kan gaan. Na maximaal 3 jaar is de schuldenaar dan weer schuldenvrij, eventueel tegen finale kwijting. Maar er speelt nog een ander belangrijk aspect. Wat is de achterliggende reden dat de medewerker (+ partner) dusdanig in de financiële problemen is gekomen met als resultaat loonbeslagen ?. Ook hier zal naar gekeken dienen te worden en eventueel verwezen moeten worden naar een andere deskundige. Wanneer er eerder een inkomstendaling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld door het verlies van arbeid van de partner, ligt de oorzaak in het niet aanpassen naar de nieuwe situatie. Maar er kunnen ook diepliggende problemen als oorzaak zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mishandeling en/of misbruik in de kinder en/of jeugdjaren. Op latere leeftijd spelen deze trauma's op en om die (onbewust) te onderdrukken gaat men aankopen doen, vaak steeds sneller en duurder met als resultaat hoge schulden. Hiervoor dient de werknemer dan verwezen te worden naar bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater. Belangrijk is wel dat een behandeling dan snel van start gaat voordat de medewerker weer in zijn schulp kruipt...

salaris-01613041412.jpg