Strategisch budgetteren

Een workshop Strategisch budgetteren kan op individuele basis (+ partner) gegeven worden maar ook in groepsverband tot maximaal 12 personen, b.v. met werknemers.

Hierbij is de privacy (AVG) goed gewaarborgd zodat dit geen belemmering mag zijn.

We gaan gezamenlijk aan de slag, allereerst met het in kaart brengen "waar gaat mijn geld naar toe".

Hierna gaan we per persoon een groter doel/droom creëren die op 'n langere termijn wenselijk en haalbaar is.

Zodra de bestemming (doel/droom) bekend is bij iedereen gaan we individueel bekijken waar we het geld vandaan gaan halen c.q. waar we nog op kunnen bezuinigen om zodoende ons doel/droom te verwezenlijken.

Een leerzame workshop en eyeopener voor de deelnemers om voortaan anders met hun geld om te gaan en eventuele financiële problemen te voorkomen.